Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
07. фебруара 2020.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)