Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
12. јануара 2021.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Xитан одговор Републике Србије на COVID-19”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Xитан одговор Републике Србије на COVID-19”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)