Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 6 од 12. јуна 2018. год.)

Члан 1.

Потврђује се Споразум о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 21. марта 2018. године, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој  („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 6 од 12. јуна 2018. год.)