Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 13. новембра 2017. год.)

Члан 1.

Потврђује  се  Споразум  о  зајму (Пројекат  инклузивног  предшколског  образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за  обнову и развој, који је потписан 12. маја 2017. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 13. новембра 2017. год.)