Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
27. фебруара 2020.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2020)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2020)