Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програм модернизације и оптимизације јавне управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)

Члан 1.

Потврђује се Споразум о зајму (Програм модернизације и оптимизације jавне управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан 16. маја 2016. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програм модернизације и оптимизације јавне управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)