Закон о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг−Бољковци, Бољковци−Таково и Таково−Прељина ауто-пута Е-763 у Републици Србији („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2012), са изменама и допунама („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 9/2016)

Члан 1.

Потврђује се Споразум о зајму између Владе Републике Србије као
зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање
изградње деоница Љиг – Бољковци, Бољковци – Таково и Таково – Прељина
аутопута Е – 763 у Републици Србији, потписан 2. фебруара 2012. године у
Бакуу.

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг−Бољковци, Бољковци−Таково и Таково−Прељина ауто-пута Е-763 у Републици Србији („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2012)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг−Бољковци, Бољковци−Таково и Таково−Прељина ауто-пута Е-763 у Републици Србији од 2. фебруара 2012. године („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 9/2016)