Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
12. јануара 2021.

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V” („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V” („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)