Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
03. марта 2021.

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектораˮ („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2021)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектораˮ („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2021)