Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2020.

Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „KfW”, Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)

pdf

Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „KfW”, Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)