Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2020.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)

pdf

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)