Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2020.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)

pdf

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)