Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2021.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)

pdf

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)