Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2 од 18. фебруара 2019. год)

 

Члан 1.

 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима, сачињен у Београду, 12. октобра 2018. године, у оригиналу на српском, хебрејском и енглеском језику.

 

 

pdf

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2 од 18. фебруара 2019. год)