Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици („Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 5 од 30. априла 2019. год.)

pdf

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици („Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 5 од 30. априла 2019. год.)