Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
12. јануара 2021.

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)

pdf

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)