Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
15. марта 2021.

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Инфраструктура у култури (“Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2021)

pdf

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Инфраструктура у култури (“Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2021)