Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
12. јануара 2021.

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам – Eнергетскa ефикасност у зградама централне власти („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)

pdf

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам – Eнергетскa ефикасност у зградама централне власти („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)