Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
07. фебруара 2020.

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)

pdf

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)