Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму ЛД 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6 од 23. маја 2019. год.)

pdf

Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у области здравственe заштите у Србији („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6 од 23. маја 2019. год.)