Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1768 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)

 

Члан 1.

Потврђује се Oквирни споразум о зајму LD 1768 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписан 27. јануара 2016. године у Паризу, Република Француска и 5. фебруара 2016. године у Београду, Република Србија у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1768 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)