Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне републике Кине („Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр. 15/2018)

pdf

Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне републике Кине („Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр. 15/2018)