Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 19 од 29. децембра 2014.

Члан 1.

 

Потврђује се Оквирни споразум између Републике
Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II), сачињен 23. децембра 2014. године у Београду у оригиналу
на енглеском језику.

 

pdf

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 19 од 29. децембра 2014.