Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 13/2015)

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.

Потврђује се Конвенција о заједничком транзитном
поступку, сачињена у Интерлакену 20. маја 1987. године у оригиналу на
данском, холандском, енглеском, француском, немачком, грчком,
италијанском, португалском, шпанском, финском, исландском, норвешком и
шведском језику.

pdf

Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку („Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 13/2015)