Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 8 од 26. јула 2019. год.)

pdf

Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 8 од 26. јула 2019. год.)