Закон о потврђивању Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 13/2015)

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ

О ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊУ ФОРМАЛНОСТИ У ТРГОВИНИ РОБОМ

Члан 1.

Потврђује се Конвенција о поједностављењу формалности у трговини робом,
сачињена у Интерлакену 20. маја 1987. године у оригиналу на данском,
холандском, енглеском, финском, француском, немачком, грчком,
исландском, италијанском, норвешком, португалском, шпанском и шведском
језику.

pdf

Закон о потврђивању Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 13/2015)