Закон о потврђивању Конвенције о привременом увозу („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2010 и 3/2018)

 

ЧЛАН 1

Потврђује  се Конвенција о привременом увозу, сачињена 26. јуна 1990. године у Истанбулу, у оригиналу на енглеском и француском језику.

pdf

Закон о потврђивању Конвенције о привременом увозу („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2010. год.)

pdf

Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2018. год.)