Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш−Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 23. априла 2018. год.)

 

Члан 1.

Потврђује се Финансијски уговор Железничка пруга Ниш–Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан у Београду,31. јануара 2018. године, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш−Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 23. априла 2018. год.)