Закон о потврђивању Финансијског уговора „Унапређење објеката правосудних органа Б“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 17. маја 2017. год.)

Члан 1.

Потврђује се Финансијски уговор „Унапређење објеката правосудних органа Б” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан 28. новембра 2016. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Финансијског уговора „Унапређење објеката правосудних органа Б“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3 од 17. маја 2017. год.)