Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2021.

Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)

pdf

Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2020)