Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
15. новембра 2016.

Закон о потврђивању Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 11 од 24. новембра 2017. год.)

pdf

Закон о потврђивању Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 11 од 24. новембра 2017. год.)