Категорија:
Прописи - Потврђени међународни уговори и споразуми
Објављено:
14. јануара 2020.

Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш−Мердаре фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)

pdf

Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш−Мердаре фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019. год.)