Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)

 

Члан 1.

Потврђује се Финансијски уговор „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Бˮ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, који је потписан 13. јуна 2016. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10 од 15. новембра 2016. год.)