Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 5 од 30. маја 2014. год.)

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије

Проглашава се Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2014. години, 30. маја 2014. године.

ПР број 19

У Београду, 30. маја 2014. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије

„Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 5 од 30. маја 2014.

Члан 1.

Потврђује се Финансијски уговор „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/A” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, који је потписан 30. децембра 2013. године у Луксембургу и Београду, у оригиналу на енглеском језику.

pdf

Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5 од 30. маја 2014. год.)