Закон о потврђивању додатног Протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „Производи са пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године („Службени гласник РС − Међународни уговори“, број 12 од 27. септембра 2018. год.)

pdf

Закон о потврђивању додатног Протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „Производи са пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године ("Службени гласник РС − Међународни уговори", број 12 од 27. септембра 2018. год.)