Закон о порезу на премије неживотних осигурања, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 135/04 , 68/14 – др. закон)

pdf

Закон о порезу на прeмије неживотних осигурања, пречишћен текст утврдила Пореска управа ("Службени гласник РС", бр. 135/04 , 68/14 - др. закон)