Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 – др. закон, 112/2015 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

 

 

 

 

docx

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 - др. закон, 112/2015 и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара  („Службени гласник РС”, бр. 156/2020)