Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002 – СУС, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС, 47/2013, 68/2014 – др. закон, 95/2018, 99/2018 – УС, 86/2019 и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

pdf

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002 - СУС, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - УС, 86/2019 и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника