Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење („Сл. гласник РС“, бр. 29/2015, 113/2017 и 41/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

pdf

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење („Сл. гласник РС“, бр. 29/2015, 113/2017 и 41/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника