Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
18. августа 2015.

Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Службени гласник РС“, бр. 68/2015)

docx

Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Службени гласник РС“, бр. 68/2015)