Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 49/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 49/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Усклађени динарски износи накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 156/2020 и 15/2021)