Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 49/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 49/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Усклађени динарски износи накнада прописанe Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 86/2019)