Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/1946, „Сл. лист СФРЈ”, бр. 16/1965, 54/1970, 57/1989 и „Сл. лист СРЈ”, бр. 46/1996) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/1946, „Сл. лист СФРЈ”, бр. 16/1965, 54/1970, 57/1989 и „Сл. лист СРЈ”, бр. 46/1996) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника