Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС“, бр. 31 од 29. априла 2019. год.)

pdf

Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС“, бр. 31 од 29. априла 2019. год.)