Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
16. децембра 2018.

Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника