Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

pdf

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника