Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15 од 24. фебруара 2016. год.)

pdf

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15 од 24. фебруара 2016. год.)