Закон о финансијском лизингу („Службени гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011) – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије

pdf

Закон о финансијском лизингу („Службени гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011) – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије