Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
13. новембра 2020.

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 135/2020)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 135/2020)

doc

Образложење