Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
11. октобра 2019.

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 72/2019) („Службени гласник РС“, бр. 72/2019)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2019)