Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
22. децембра 2020.

Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/2020)

pdf

Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/2020)